Tijdelijk extra inzet nodig? InterKa springt bij. Denk bijvoorbeeld aan:
het begeleiden van fusietrajecten
interim-management op directie- en managementniveau
veranderingsmanagement