InterKa ondersteunt:
raden van bestuur, toezichthoudende organen, directie en management
projectorganisaties
bij personeels- en organisatiewerkzaamheden
bij evenementen en symposia